december 17, 2017

SPECIAL: Brussel/Bruxelles – Herdenking/Commémoration “PIERROT”

Van:
A partir du:
  18/11/2013 Tot:
Jusqu’au:
18/11/2013
Nieuw:
Nouveauté:
  / Aantal grootvermaak:
Nombres d’attractions majeures
  0
Locatie:
Lieu:
  Luchtvaartsquare/Square de l’Aviation. Premiere /
Fotograaf:
Photographe:
  Rik
Opmerking:
Remarque:
  Op maandag 18 november worden de gesneuvelde foorreizigers van beide wereldoorlogen herdacht aan het monument van de “Pierrot”. Meerdere federaties zijn aanwezig met hun vaandel. Na een korte toespraak van Dhr. Franck Delforge worden bloemen neergelegd door de afgevaardigden van de bonden. Muzikale begeleiding door de “Kermisfanfare”. Le lundi 18 novembre les forains pénis durant les deux guerres mondiales sont commémorés au monument du “Pierrot”. Plusieurs fédérations sont présentes avec leur drapeau. Après un bref discours de Mr. Franck Delforge, les représentants des unions déposent des gerbes. Accompagnement musical par la “Fanfare Foraine”.

Related posts