december 13, 2017

SPECIAL: Brussel/Bruxelles – Herdenking/Commémoration PIERROT

Van:
A partir du:
  17/11/2014 Tot:
Jusqu’au:
17/11/2014
Nieuw:
Nouveauté:
  / Aantal grootvermaak:
Nombres d’attractions majeures:
  0
Locatie:
Lieu:
  Luchtvaartsquare/Square de l’Aviation Première: /
Fotograaf:
Photographe:
  Rik
Opmerking:
Remarque:
  Op maandag 17 november worden de gesneuvelde foorreizigers van beide wereldoorlogen herdacht aan het monument van de “Pierrot”. Meerdere federaties zijn aanwezig met hun vaandel. na een korte toespraak door Dhr. Franck en Vincent Delforge worden bloemen neergelegd door de afgevaardigden van de bonden. Muzikale begeleiding door de “Kermisfanfare”.Le lundi 17 novembre les forains penis durant les deux guerres mondiales sont commémorés au monument du “Pierrot”. Plusieurs fédérations sont présentes avec leur drapeau. Après un bref discours de  Mr. Franck et Vincent Delforge, les représentants des unions déposent des gerbes. Accompagnement musical par la “Fanfare Foraine”.

Related posts