december 18, 2017

Putte – Lentekermis & Stoet

Van:
A partir du:
  29/03/2015 Tot:
Jusqu’au:
06/04/2015
Nieuw:
Nouveauté:
  / Aantal grootvermaak:
Nombres d’attractions majeures
  3
Locatie:
Lieu:
 Gemeenteplein Première /
Fotograaf:
Photographe:
  Jo
Opmerking:
Remarque:
  Niettegenstaande het aanhoudende slechte weder trok Jo toch naar Putte. De belangstelling voor de mooie stoet en de kermis was uitermate pover. Bedankt Jo voor jouw doorzettingsvermogen.

Related posts