december 15, 2017

De Haan – Vosseslagfeesten

Van:
A partir du:
  25/07/2015 Tot:
Jusqu’au:
26/07/2015
Nieuw:
Nouveauté:
  / Aantal grootvermaak:
Nombres d’attractions majeures
  2
Locatie:
Lieu:
Vosseslag Première /
Fotograaf:
Photographe:
  Rik
Opmerking:
Remarque:
  Normaal twee dagen braderie en rommelmarkt, doch door het aanhoudende slechte weder was er weinig van te merken.

Related posts