oktober 24, 2017

Leuven – Septemberkermis – Repo 2

Van:
A partir du:
  04/09/2015 Tot:
Jusqu’au:
23/09/2015
Nieuw:
Nouveauté:
  Movies 5D (Vlasselaerts), Rock & Roll (Simon), Surf Party (Stappers/Vogler -F). Aantal grootvermaak:
Nombres d’attractions majeures:
  10
Locatie:
Lieu:
  Martelarenplein, herbert Hooverplein, Ladeuzeplein, Oude Markt. Première: /
Fotograaf:
Photographe:
  Kevin
Opmerking:
Remarque:
  Maandag 7/09 feestmarkt, vrijdag 11/09 vuurwerk, woensdag 23/09 familiedag.

Related posts