december 12, 2017

SPECIAL: Oostende – Oktoberfoor – Receptie

Van:
A partir du:
  22/10/2015 Tot:
Jusqu’au:
22/10/2015
Nieuw:
Nouveauté:
  / Aantal grootvermaak:
Nombres d’attractions majeures
  0
Locatie:
Lieu:
 Stadhuis – Alice Freyzaal Première /
Fotograaf:
Photographe:
  Rik
Opmerking:
Remarque:
  Ter gelegenheid van de Oktoberfoor te Oostende had op donderdag 22 oktober een receptie plaats ten stadhuize. Schepen Martine Lesaffre dankte de foorreizigers voor hun inzet en bracht hulde aan Fernand Vanhove (Ferre van het schietkraam). Fernand is onlangs op 1 oktober overleden en stond gedurende 55 jaar met een schietkraam, later pottenspel op alle Oostendse wijkforen en de Oktoberfoor. Fernand was een echt monument op de kermis en als erkenning hangt een reuzengrote foto van zijn schietkraam aan het Petrus & Paulusplein. Guido Herman bedankte op zijn beurt, namens het foorcomité, de stad Oostende en in het bijzonder plaatsmeester Patrick Dulsster.

Related posts