december 16, 2017

SPECIAL: Brussel/Bruxelles – Herdenking/Commémoration PIERROT

Van:
A partir du:
  26/10/2015 Tot:
Jusqu’au:
26/10/2015
Nieuw:
Nouveauté:
  / Aantal grootvermaak:
Nombres d’attractions majeures
  0
Locatie:
Lieu:
 Luchtvaartsquare/Square de l’Aviation Première /
Fotograaf:
Photographe:
  Rik
Opmerking:
Remarque:
  Op maandag 26 oktober worden de gesneuvelde foorreizigers van beide wereldoorlogen herdacht aan het monument van de “Pierrot” en dit voor de 90ste keer. Meerdere federaties zijn aanwezig met hun vaandel. Na een korte toespraak door Dhr. Francken Vincent Delforge worden bloemen neergelegd door de afgevaardigden van de bonden.      Le lundi 26 octobre les forains penis durant les deux guerres mondiales sont commémorés au monument du “Pierrot” et ceci pour la 90ième fois. Plusieurs fédérations sont présentes avec leur drapeau. Après un bref discours de Mr. Franck et Vincent Delforge, les représentants des unions déposent des gerbes.

Related posts