november 24, 2017

De gebeden van de kermis

De gebeden van de kermis

Oud gebed:
Lieve vrouw, Patrones
van de foor en circus

Hier ben ik thuis

 

O machtige heilige patrones, volg ons op al onze doolwegen en bescherm ons op al onze rondreizen.
O edele vrouwe, gij hebt angst en onrust voelen bonzen in uw moederhart toen ge vluchten moest met uw goddelijk kind en ronddolen in vreemde streken en onder vreemde mensen in Egypt.
Judea Galilea en Palestina hebben u zien voorbij gaan.
Onder den druk der bekommernis van ’t dagelijks leven.
Op u betrouwen we,op onze reis naar ’t eeuwig beloofde land, blijf altijd de voorlichtende ster die ons leidt door duistere nachten en bevrijd van gevaren.
Onze lieve vrouw der foorreizigers, bid voor ons en zegen al onze ondernemingen
H.H. Maria’s ter zee waak over ons foorlieden en verschillende zwervende stammen beveelt ons allen aan Jesus.H.Christoffel, patroon der reizende bescherm ons en geleid ons veilig op onze wegen.
Heilige Donatus, behoed ons tegen alle onheilen, bliksem, brand en ziekte.
Alle Gods lieve heiligen bidt voor ons.

Amen.

Nieuw gebed:
Lieve vrouw…

Ik geloof in u, en ik betrouw echt op u.
‘K hou echt veel van u.
Daarom kom ik eerst “dank u” zeggen voor al hetgene dat ik langs u om van de heer gekregen heb.
Want eigenlijk ben ik ook maar een heel gewone en eenvoudig mens, die diezelfde Heer, heel nederig om vergeving vraagt voor zijn fouten.
Ja Lieve Vrouw…
Aan u durf ik altijd te vragen om voor mij te zorgen, en tevens voor al diegenen waar ik heel veel van hou.
En Lieve Vrouw…
Maak er mij goed van bewust dat ik als Foorreiziger en Circusartiest uitverkozen ben om vreugde en blijdschap te brengen… en niet alleen aan kinderen en jongeren, maar ook aan eenzamen en zelfs aan grote mensen.
En nog iets, Lieve Vrouw…
Als ook eens mijn eigen rol hier beneden zal zijn uitgespeeld…
Ja, als ook voor mij, het licht en de muziek zijn uitgevallen…
Als ook ik mee moet in de grote finale…
Neem me dan bij u, om daar voor altijd “thuis” en gelukkig te zijn.

Amen

Lieve vrouw, Patrones
van de foor en circus

Hier ben ik thuis

 

Related posts