december 18, 2017

SPECIAL: Oostende – Oktoberfoor – Receptie

Van:
A partir du:
  20/10/2016 Tot:
Jusqu’au:
20/10/2016
Nieuw:
Nouveauté:
  / Aantal grootvermaak:
Nombres d’attractions majeures
  0
Locatie:
Lieu:
Stadhuis – Alice Freyzaal. Première /
Fotograaf:
Photographe:
  Rik
Opmerking:
Remarque:
  Op donderdag 20 oktober had de receptie plaats in het Stadhuis te Oostende t.g.v. de Oktoberfoor. Schepen Martine Lesaffre dankte de foorreizigers en plaatsmeester Dullster voor deze mooie editie. Tevens stelde ze het nieuwe “James” bier voor, een initiatief van het Oostends foorcomité. Carine Dewijse werd in de bloemetjes gezet voor haar 25 ste deelname aan de foor en Willy Verstraeten voor zijn 40 jarige aanwezigheid op de foor. Daarna was het tijd om eens te proeven van het nieuwe biertje, dat rijkelijk vloeide. Na een smaakvolle lunch was het tijd voor een rondgang op de kermis in bijzijn van de plaatsmeesters van Brussel, Aalst en Leuven. Jammer dat het toen opnieuw begon te regenen.

Related posts