december 11, 2017


Op bezoek bij – En visite chez Vroman

Norbert Vroman te Lendelede – Norbert Vroman à Lendelede

 
Woensdagnamiddag 24 juni 2009 waren we te gast bij Norbert Vroman, foorreiziger en woonachtig te Lendelede.
Norbert is een kwieke 66-jarige, gehuwd met Annie Ghesquière in 1968 en sinds enkele jaren in pensioen. 
Ook zijn ouders waren foorreizigers en begonnen in 1952 met dezelfde carrousel.
Norbert en Annie hebben twee zonen Geert en Yves. Yves heeft een zestal jaren de kermis bezocht, Geert heeft er zijn definitief beroep van gemaakt. Heden zien we hem op de kermis met een kinderscooter.
Norbert heeft ook een broer en een zuster. Zijn broer Robert zien we heden ten dage op de kermis als ballonverkoper, nadat hij jaren eerst met een schietkraam, een carrousel en uiteindelijk met een autoscooter rondtoerde.
Beide broers hebben een gezamenlijke passie, namelijk draaiorgels, Robert zien we dan ook regelmatig terug op wedstrijden. Voor Norbert is dit meer een tijdverdrijf met gelegenheidsoptredens.
Norbert en Annie zijn in 1968 begonnen met een paardencarrousel en hebben nooit een andere attractie uitgebaat. Na de kerstmarkt van 2002 te Gent besloten ze niet meer te reizen en sindsdien staat de carrousel te pronken in zijn hangar. 
De carrousel is rond de jaren 1895 gebouwd door de firma Devos uit Gent, toen waren het nog vaststaande paarden. Rond de jaren 1925-26 kwam de molen in bezit van Dhr. Hallaert.

Die heeft hem omgebouwd en voorzien van de nodige mechaniek, waardoor de paarden op en neer gingen en een echte “galopant” werd. Daarna was Dhr. Azou Jozef eigenaar die hem op zijn beurt verkocht aan Norberts pa, Dhr. Victor Vroman en zo bleef hij in de familie.
In de carrousel staat tevens een authentiek Hooghuys orgel, bouwjaar 1900, een 72 tellend toetsen orgel. Eerst speelde die met de gekende cilinders, in 1905 is overgeschakeld op boeken (registers).
Hun molen deed vooral West- en Oost-Vlaamse kermissen aan, maar ook in Charleroi, Brussel, Tienen en Gent kon je de prachtige carrousel terugvinden.

Nu staat de molen volledig opgebouwd in zijn hangar in al zijn glorie. Ieder jaar gedurende de winterstop werd de molen gereviseerd door Norbert, terwijl Annie de nodige schilderwerken deed en ook de decoratieve panelen en decoraties restaureerde. Alles deden ze samen in eigen beheer. Het moet gezegd Annie is een kunstenares en maakt in haar vrije tijd ook glasramen, zoals je kunt zien op de foto.

Mijn welgemeende dank voor de vriendelijke ontvangst,

Rik Boddaerd
Kermisland – Paysforain

Mercredi après-midi le 24 juin 2009 ont étais l’invité chez Norbert Vroman, forain, habitant de Lendelede.
Norbert, un personnage vif de 66 ans, en retraite depuis quelques années, c’est marié à Annie Ghesquière en 1968. Ces parents, étant forains aussi, ont débutés en 1952 avec le même carrousel.
Norbert et Annie ont deux fils Geert et Yves. Durant 6 ans Yves à fait les fêtes foraines, quand à Geert il en a fait sa carrière. Aujourd’hui il exploite un mini-scooter.
Norbert à aussi un frère et une sœur. Maintenant son frère Robert fait encore les foires comme vendeur de ballons, après avoir voyagé en début avec un tir, ensuite un carrousel et à la fin avec un auto-scooter.
Les deux frères ont une passion commune, notamment les orgues de Barbarie. Robert participe de temps en temps à des concours, quand à Norbert c’est plutôt un passe-temps. 
En 1968 Norbert et Annie ont débutés avec le carrousel galopant et n’ont jamais exploités un autre manège. Le marché de Noël à Gand en 2002, fût la dernière foire et aujourd’hui le carrousel fait parade dans l’hangar. 

La firme Devos de Gand à construit le carrousel, avec des chevaux fixes, en 1895, Durant les années 1925 –26 Mr. Hallaert reprends le manège est muni de la mécanique nécessaire il en fait un vrai « galopant ». Ensuite Mr. Azou Jozef en devient le propriétaire, qui à son tour le vends à Mr. Victor Vroman, père de Norbert. Ainsi il reste dans la famille Vroman.
Au milieu du carrousel se trouve une orgue authentique de Hooghuys, des années 1900. En 1905 on change les cylindres pour des registres .
La tournée se faisait surtout en Flandre Orientale et Occidentale, mais aussi à Charleroi, Tirlemont, Bruxelles et Gand.

Durant les arrêts de l’hiver Norbert révisait le métier et Annie restaurait les décorations ainsi que toutes peintures. Et il faut le reconnaître Annie est une artiste, son passe-temps consiste à faire des vitraux, voir photo. 

Je tiens à remercier Norbert et Annie pour le chaleureux accueil,

Rik Boddaerd
Kermisland – PaysforainNorbert & Annie Vroman-Ghesqiuère


Hun zoon – Leur fils Geert Vroman

De kleinkinderen – Leur petits-enfants


De broer – Le Frère Robert Vroman

Carrousel

Orgels – OrguesWij danken Norbert Vroman voor de gastvrijheid.
On tient à remercier Norbert Vroman pour l’accueil